- Optimister lever lengst!

Av

I det store og hele har det vært en god opplevelse å drive valgkamp denne høsten. Gjennom sosiale medier og ved å stille på stand har jeg møtt mennesker med ulike utfordringer i hverdagen. Mye av høstens valgkamp har dreid seg om skolestruktur, - en sak som berører mange.