- Jeg vet at grendene vil bestå uten grendeskole

Av

Jeg er fra Tvedestrand. Jeg gikk på Tvedestrand barneskole. Nå bor jeg på Nes Verk. I dag er jeg småbarnsmor og det er klart at det først og fremst er barna jeg bryr meg om.