- En lærers erfaringer

Av

Jeg mener at Tvedestrand nå må få bygd en skole for fremtiden, og den skal ligge i sentrum.