(Siste)

Fagforbundet Handel og Kontor (HK) truer nemlig med å ta ut sine medlemmer i streik. Bakgrunnen er at Vinmonopolet sier nei til at HK-medlemmene der skal ha innflytelse over pensjonsordningen for de ansatte.

– Ikke ett pol kommer til å holde åpent. Nå planlegger vi hvordan vi skal tørrlegge Norge på en best mulig måte, sier HK-nestleder Christopher Beckham til HK-nytt. Mange husker sikkert den forrige streiken i Vinmonopolet for 30 år siden. Den varte i 34 dager.

HK og funksjonærklubben er samkjørte og streikeklare. Natt til lørdag 17. september er fristen for meklingen mellom LO Stat og HK på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter på den andre. Det hører her med til historien at en eventuell endring i pensjonsordningen forutsetter en lovendring fra Stortingets side. Samtidig pågår det et arbeid med å endre pensjonsordningene i offentlig sektor.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Den steile pensjonskonflikten mellom partene i Vinmonopolet følger et mønster som vi har sett i flere lønnsoppgjør innen mer fristilte statlige bedrifter den siste tiden. Først ut var konflikten mellom Avinors ledelse og bakkemannskap. Her ble det en streik som til slutt førte til at de ansatte trakk det lengste strået og dermed fikk en viss innflytelse på sine pensjoner. Og nå er det altså i Vinmonopolet hvor en tilsvarende strid utspiller seg.

Denne striden må også sees på bakgrunn av at fagbevegelsen har krevd å få en hånd på pensjonsrattet. I realiteten er det snakk om å skaffe seg streikerett på dette punktet, med begrunnelse i at pensjon er utsatt lønn. Det er et forståelig krav. Videre må vi ta med at flere grupper arbeidstakere allerede har dette inne i sine tariffavtaler. På den annen side er det forståelig at arbeidsgiverne stritter imot å innrømme dette for flere grupper. Spekter vil derfor ikke være med på å gi de polansatte det som blir karakterisert som en vetorett.

Denne striden må også sees på bakgrunn av at fagbevegelsen har krevd å få en hånd på pensjonsrattet.

Når det gjelder situasjonen i Vinmonopolet, bør vi ta med at de ansatte fikk forhandle om betingelser da politikerne vedtok at polutsalgene nå skal kunne være åpne nyttårsaften, påskeaften og pinseaften. Det samme prinsippet bør kunne legges til grunn når det gjelder for nye pensjonsordninger. Forhandlingsrett er jo ikke det samme som å ha veto.

Dersom Vinmonopolets ledelse ikke har mandat til å imøtekomme de ansattes forhandlingsrett på pensjon, bør regjeringen vise fleksibilitet. Alternativet kan bli en langvarig og til dels upopulær streik. Da vil skytset naturlig nok bli rettet mot regjeringen. Spørsmålet blir så hvem som har noe å skåle med.