For at det kommunalt eide selskapet Tvedestrand Vekst AS skal kunne bygge garasjeanlegget som planlagt, har Tvedestrand kommune godkjent det som er beskrevet som en «mindre reguleringsendring».

Et ekteparet som i fjor kjøpte fritidsbolig i hyttefeltet Hagefjorden Panorama, reagerer sterkt på at de vil få et garasjebygg like ved sitt uteområdet.

I prosess

Paret har engasjert advokat, og har sendt inn klage til Tvedestrand kommune. For noen uker siden var det befaring for at hytteeierne og Tvedestrand Vekst, ved styreleder Morten Lindvik, skulle prøve å komme til enighet.

Denne prosessen er enda ikke avsluttet.

Avgjort administrativt

Saken om parkeringsanlegget har ikke vært lagt frem for politisk behanling, men er avgjort administrativt.

Det mener Ingeborg Marcussen Hübertz (XtraLista) er feil.

- Jeg ønsker å presisere at denne saken ikke bare dreier seg om en nabokonflikt. Her er det mange interessenter som er berørt, sa XL-politikeren på tirsdagens møte i teknikk, plan og naturkomiteen.


Hun påpekte at garasjeanlegget blant annet skal bygges i nærheten av offentlig infrastruktur og Persøygard, som er et statlig frikjøpt friområde.

- Dette er også snakk om offentlig utvikling, i et område med stor allmenn interesse, sier Marcussen Hübertz til Tvedestrandsposten.

Hun understreker samtidig at det ikke nødvendigvis er slik at utfallet av saken ville blitt et annet ved politisk behandling.

- Men jeg mener det er naturlig at vi som folkevalgte er med på å vurdere hvordan fellesskapets arealer skal benyttes, sier hun.

Uenig

Svein Olav Dale som er sektorleder for samfunn og infrastruktur, er uenig i at saken skulle vært lagt frem for politisk behandling.

- Parkeringsanlegget er nesten helt i samsvar med reguleringsplanen. Det er kun en rampe i bakkant av bygget som er i strid med planen, sier han.