Meldte fra om villmannskjøring

Folk i området var ikke imponert.