- Med verdiskaping og ny teknologi skal vi appellere til ungdom

Bygget på Grenstøl skal være miljøvennlig og fremtidsrettet, og taket skal lyse om kvelden så man ser lyset fra E18.