Markant økning i antall arbeidsledige: - Det er viktig å huske på at det er mennesker det dreier seg om

Koronasituasjonen rammer næringslivet med full kraft, og gjør at lokale bedrifter ikke ser noen annen utvei enn å permittere ansatte. På NAV-kontorene i Tvedestrand og Vegårshei jobbes det for fullt for å bistå alle som nå registrerer seg som arbeidsledige.