Må ta hensyn til utrydningstruet sommerfugl når det skal graves her

Flere steder i Tvedestrand legges det nå fiber i bakken. Men på Rørkil har det vært uvisst om den utrydningstruede sommerfuglen klippeblåvinge skulle stoppe prosjektet.