Ole Brodersen lar kameraet bli en del av det som skal avbildes

I Ole Brodersens nye utstilling viser han bilder der fotokameraet tar del i bevegelsene det skal beskrive.