Langvarig bryggefeide mellom lyngørfamilier endte i lagmannsretten

Artikkelen er over 1 år gammel

I flere ti-år hadde de to Lyngør-familiene hatt en uenighet gående om en ni meter lang strandlinje. På 70-tallet inngikk de en muntlig avtale for å løse tvisten, men så ble de uenige i innholdet.