Hver torsdag fylles skyssbåten med ukuleler, barn og ballettsko

På Lyngørstua er det hektisk aktivitet på ettermiddagene. Bomann på Lyngør har tilbud til både barn og voksne.