Seks næringsdrivende vil bruke skolebygget i Lyngør mot å sørge for vedlikehold

Artikkelen er over 1 år gammel

En gruppe på seks næringsdrivende i Lyngør ønsker å beholde det gamle skolebygget i øysamfunnet. Tanken er at de skal få bruke bygget mot å garantere for vedlikehold. Det er opp til Lyngør Vel å godta en slik ordning, og i velet er meningene delte.