Kommunen er ikke enig med arkitekt

Arkitekten mener endringene husbyggerne ønsker å gjøre på terrassen utenfor den nybygde boligen i Lyngør, er så små at de ikke trenger å nabovarsles. Det er ikke kommunen enig i.