LYNGØR, hva er veien videre? 20 spørsmål til Lyngør vel

Av

Skolesaken på Lyngør har utløst usikkerhet og frustrasjon hos mange på Lyngør med hensyn til styrets motiv og agenda, og vi tillater oss å stille styret i Lyngør Vel følgende spørsmål: