Fant tyvgods fra sin egen hytte i vannet og i naboens båt

Likevel ingen mistanke om at et er naboen som har vært på ferde.