Mann har uavklarte skader etter utforkjøring

Akuttmottaket ved Sørlandet Sykehus Arendal tok imot mannen som ble kjørt til sykehus i ambulanse etter utforkjøring.