Hovhannes Bayadjan har planene klare for et næringsbygg på Vegårshei. Her skal han blant annet produsere eksklusive parkettgulv med trevirke fra Armenia.

Han håper Vegårshei kommune og Aust-Agder Næringsselskap vil kjøpe aksjer i næringsbygget.

Hovhannes Bayadjan etablerte i januar 2007 sitt firma Masis Design AS. Han jobber spesielt med overflatebehandling av treverk, og tar lakkeringsoppdrag for de to nabobedriftene Vegårshei Trevare og Vegårshei Trappeverksted.

Mønsterparkett

I det nye bygget vil han ha et eget lakkeringsverksted. Her vil han også starte opp produksjon av et spesielt parkettgulv med råvarer fra hjemlandet Armenia.

- Det er et mønstergulv av forskjellige tresorter, og det kan lages mange forskjellige mønstre, forteller han.

Ifølge Hovhannes er dette dyre og eksklusive gulv i hjemlandet, og han legger ikke skjul på at det blir meget dyre gulv også i Norge.

- Det er alltid noen som vil ha noe spesielt, og har råd til å kjøpe. Jeg satser på å selge mest til østlandsområdet, forteller han.

Han har fått et tilskudd på 200.000 kr fra Innovasjon Norge til å starte produksjon av denne parketten.

Hovhannes har ikke selv nok kunnskaper om produksjon av slik parkett, og forteller at han har søkt UDI om arbeidstillatelse for armener som skal jobbe med dettte. Han håper å trappe opp virksomheten med flere ansatte etterhvert.

Eiendomsselskap

Han har tidligere fått tilsagn om tomt til næringsbygget som han nå vil bygge like ved Vegårshei Trevare. Det er på 500 kvm, og er kalkulert til å koste tre millioner kroner. Han håper å få med seg både Vegårshei kommune og Aust-Agder Næringsselskap til å danne et eiendomsselskap for bygget.

Finansieringsopplegg

Hovhannes Bayadjan har skissert et opplegg der han selv, kommunen og næringsselskapet går inn med 300.000 kroner hver i aksjekapital. Han har også søkt om et tilskudd på 400.000 kroner fra Innovasjon Norge til bygget. Resten er tenkt finansiert gjennom lån i Innovasjon Norge og Vegårshei Sparebank.

- Jeg blir medeier i bygget som privatperson, og så skal det leies ut til firmaet mitt. Senere vil jeg gjerne kjøpe aksjene fra Vegårshei kommune og Aust-Agder Næringsselskap så fort som mulig, slik at jeg kan eie bygget selv, forteller han.

Positiv innstilling

Rådmannen ved saksbehandler Paul Solberg foreslår at kommunen går inn med sin andel på 300.000 kroner, på betingelse av at Aust-Agder Næringsselskap gjør det samme, og at prosjektet fullfinansieres. En betingelse er også at Masis Design AS binder seg til en leieavtale i minimum fem år.

Paul Solberg trekker fram spesielt denne mønsterparketten som et nytt og spennende produkt.

Hovhannes Bayadjan nevner at han også har fått positive signaler fra Aust-Agder Næringsselskap når det gjelder deltakelse i eiendomsselskapet.

Bygd eget bolighus

Hovhannes kom som flyktning fra Armenia til Norge, og han og familien har bodd på Vegårshei de siste fem årene. Den driftige armeneren har bygd eget bolighus på Djuptjennhaugen, der familien flyttet inn i fjor.