- Det er godt å vite at vi vil hverandre vel selv om vi er ulike

Over hele skolen henger plakatene.