Velforening vil ikke dele med kommunen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Da skolen i Lyngør ble lagt ned, fikk Lyngør Vel overta skolebygget gratis av kommunen. Nå vil de selge, og mener markedet må bestemme hvem som kjøper skolen, og til hvilke formål. De ser ingen grunn til å dele salgssummen med kommunen.

DEL

Skolen i Lyngør ble lagt ned i 2001. Året etter ble bygget overlatt vederlagsfritt til velforeningen. Riktignok med en tinglyst klausul om at Lyngør Vel ikke kan selge eller pantsette bygget uten godkjenning fra kommunestyret.

Vedlikeholdsutgifter

Velforeningen har siden leid ut to leiligheter i det gamle bygget. I tillegg har de innredet et treningssenter i byggets førsteetasje.

Inntektene er imidlertid ikke nok til å dekke vedlikeholdsutgiftene. De har derfor søkt kommunen om å få selge bygget. Saken kommer opp i formannskapet neste uke, og i rådmannens saksfremlegg er innstillingen at politikerne bør si nei. Ihvertfall så lenge velforeningen ikke har opplyst til hvilke formål bygget skal selges.

Ble behandlet i mai

Saken var for øvrig også oppe i formannskapet mai. Politikerne ba også da om å få vite hvilke formål bygget skulle selges til. I tillegg ble velforeningen spurt om hva man forventet i salgssum, om man hadde gjort seg noen refleksjoner om kva kommunen eventuelt skulle få, og hvilke rettigheter som skulle gjelde for den tilhørende bryggen.

Vil beholde pengene

I svaret fra Velforeningen, datert 20. mai i år, svarer de følgende:

«Vi må la marked og interesse vise oss hvem som ønsker å kjøpe skolen og til hvilket formål. Lyngør Vel vil være åpen for alternativ bruk av skolen og det kan opplyses at skolen i alle år har hatt leiligheter i 2. og 3. etasje. Det er umulig pr. i dag å vite noe om prisnivået. Lyngør Vel ser ingen grunn til at kommunen skal tilføres deler av salgssummen. Lyngør Vel har evig bruksrett på skolebryggen og vi må se på forskjellige muligheter rundt bruken av denne ved salg av skolen».

Innstiller på nei

Dette anser ikke rådmannen som tilfredsstillende, og innstiller derfor på et foreløpig nei, men at ordfører og rådmann gis fullmakt til å drøfte saken videre med velforeningen.

«Er det som samfunnshus, bolig, næring eller fritidsbolig eller en kombinasjon av flere av disse formålene», spør rådmannen i sakspapirene.

Han anfører videre at «en endring av bruksområde fra samfunnshus og bolig til noen annet vil [også] være i strid rned gjeldende formål som ligger i vedtatt arealplan for komrnunen».

Artikkeltags