Oddvar Kristensen får lov til å bygge traktorvei

Anleggskostnaden er anslått til 160.000 kr.