Avvik i branntilsyn på Vegarheim: - Det var bare det at jeg ikke fant papirene, forklarer Olimstad

Dokumentene til kontrollene og vedlikeholdet av brannsikkerhetsinnretningene på Vegarheim Kulturhus manglet da branninspektør Anita Odberg hadde tilsyn.