Ole Tom og Dan-Håkon skal ha kontorpult ganske nærme hverandre

Begge har de ny jobb, og de er ikke langt unna hverandre.