Innkjøpsstopp og ansettelsesstopp i Vegårshei kommune

Det ble en frisk diskusjon i formannskapsmøtet i forbindelse med kommunens økonomiske situasjon.