- Synes du er vel ullen

Av

- Enten så må du skjære igjennom, eller så må du gjøre noe heilt anna! Etter mitt skjønn. Takk! sa Ragnar Ettestøl til rådmannen.