Vegårshei kirke skal pusses opp

Pusses opp:  Vegårshei kirke som snart fyller 200 år, trenger en del reparasjoner på tak og treverk, i tillegg til maling.

Pusses opp: Vegårshei kirke som snart fyller 200 år, trenger en del reparasjoner på tak og treverk, i tillegg til maling.

Artikkelen er over 11 år gammel

Vegårshei kommune har lenge planlagt en stor oppussing av kirken i forbindelse med 200-års jubiléet. Nå er alt arbeidet utlyst på anbud.

DEL

Om lag en million kroner vil det trolig koste å foreta nødvendige reparasjoner og oppussing av Vegårshei kirke, ifølge kalkylen som ble gjort av Tore Skarphagen i Vegårshei kommune i fjor. Skarphagen er kommunens enhetsleder for teknikk og samfunn.

Hvor mye det konkret vil koste, vil imidlertid vise seg når anbudene er kommet inn. Kommunen vil ha et samlet anbud på alt som skal gjøres med kirken.

Det dreier seg om utskifting av råtne bord, utskifting av deler av tårnkonstruksjonen, tetting av lekkasjer i tak, samt masse malerarbeid. Hele kir-ken skal skrapes og males utvendig, og det må brukes maling som er godkjent av Riksantikvaren. I tillegg skal gulvet inne i kirken males.

Tore Skarphagen forteller at det var meningen å pusse opp kirken i fjor, men det kom da kun inn anbud på malerarbeidet.

Etter at totalentreprisen ble utlyst sist uke, har det meldt seg 4-5 interessenter allerede, ifølge Skarphagen.

Oppussingen gjøres altså i forbindelse med Vegårshei kirkes 200-års jubileum i 2010. I fjor ble kirken vasket utven-dig på dugnad av aktive kirkemedlemmer.

Artikkeltags