Jorunn (53): - Det er bare et nummer

- Hvis jeg sier mer, så kan jeg si for møe, uttaler Jorunn Bråten Karlsen.