Sterk kuling i kastene på Lyngør fyr i natt

Vinden tok godt tak, og på Lyngør fyr var det sterk storm i kastene.