Tåkete

Noe redusert sikt enkelte steder denne morgenen.