Fare for vannplaning

Veiene oversvømmes av regnvann.