Fare for 40 mm regn på tre timer

Meteorologene har sendt ut farevarsel på kraftig nedbør og torden.