- Det blåser opp igjen i fjellet

De høyeste fjellovergangene kan det bli utfordrende å kjøre i dag.