Fare for oversvømmelse og ødeleggelser i strandsonen

Vannstanden kan bli 130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.