Vant første runde i nabostrid

Det er adkomstveien til denne tomta det strides om.

Det er adkomstveien til denne tomta det strides om.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

John Gunnar Haugenes har fått rettens medhold i at kravene fra grunneier Ludvig Aadnesen må stilles i bero til spørsmålet om veirett er avgjort.Det slås fast i en rykende fersk kjennelse fra Aust-Agder tingrett.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

John Gunnar Haugenes har startet bygging av en enebolig i Bakkevei, og er avhengig av at adkomstveien går over Ludvig Aadnesen sin eiendom.

Veiskjønn

De to har imidlertid ikke lykkes å bli enige om en slik vei, og Aadnesen krevde derfor at Haugenes fjernet 500 kubikk med fyllmasse fra eiendommen hans. Alternativt ville Aadnesen selv fjerne fyllmassen for Haugenes sin regning.

Aadnesen ønsket også å nekte Haugenes å benytte en midlertidig anleggsvei over eiendommen hans, til spørsmålet om veirett er avgjort. Haugenes har nemlig begjært såkalt veiskjønn. Det betyr i praksis at han forsøker å ekspropiere veirett over Aadnesen sin eiendom.

Saksomkostninger

For å stanse Aadnesen sine krav, begjærte Haugenes en midlertidig forføyning. Det vil si en kjennelse om at Aadnesen sine krav må stilles i bero til saken om veirett er avgjort. Det er dette retten har tatt stilling til i den ferske dommen, og Haugenes fikk altså rettens medhold på alle punkt.

Aadnesen må i tillegg dekke Haugenes sin saksomkostninger på 60.000 kroner.

Kjennelsen

I kjennelsen vektlegger konstituert tingrettsdommer Marius Sandvig at dersom Haugenes skulle vinne veirettssaken, som altså kommer opp senere, vil deler av massen bli liggende. Retten anser derfor at de økonomiske konsekvensene for Haugenes ved å måtte fjerne massen, ikke står i forhold til ulempene for Aadnesen ved å la den ligge.

Videre legges det til grunn at det har foreligget en avtale mellom de to som ga Haugenes rett til å bygge anleggsvei over Aadnesen sin eiendom. Retten slår fast at Aadnesen ikke har rett til å si opp denne avtalen.

Byggestans

Aadnesen har en godkjent reguleringsplan for sin eiendom. At utbyggingen her forsinkes som følge av den midlertidige anleggsveien, valgte retten å ikke vektlegge.

Kommunen har for øvrig pålagt Haugenes byggestopp på tomta, fordi byggetillatelsen forutsatte en tinglyst veirett. Kommunen mener også at Haugenes ulovlig har oppført en garasje. Ingen av disse forholdene var gjenstand for rettens oppmerksomhet.

1. september 2013

Dersom retten skulle gi Haugenes medhold i hans krav om midlertidig forføyning, fremmet Aandesen subsidiært krav om at Haugenes måtte stille økonomisk sikkerhet. Aadnesen åpner nemlig for at det kan bli aktuelt å fremme erstatningssøksmål mot Haugenes på et senere tidspunkt, dersom veirettsaken skulle gå i Aadnesen sin favør. Heller ikke her fikk Aadnesen rettens medhold.

Retten forutsetter for øvrig at spørmålet om veirett er avgjort innen 1. september 2013. Tvedestrandsposten har ikke fått tak i noen av de involverte partene.

Artikkeltags