Trafikkulykke på Eydehavn, fotgjenger og bil

Politi og ambulanse er på vei.