Trillet tyvegods ut på trillebår

Tyver har brutt opp bod og kjørt bort verktøy.