Jølstad sier til fvn.no at kjøreavstanden fra Oslo har fått mer å si for hyttekjøpere. I tillegg merker han forskjell på såkalte «gamle» og «nye» penger. De etablerte foretrekker den attraktive kystlinjen mellom Lillesand og Kristiansand, der Blindleia inngår. Folk med litt ferskere penger, derimot, ser mer på reiseavstand.

Les også: Alle de dyreste tomtene er solgt

Avertert i to år

Av ferieboliger som er til salgs i Tvedestrandsområdet er det for tiden mest leiligheter.

Les også: Solgt for 3 millioner over prisantydning

Eiendomsmegler Jan Terje Øygarden i Estate, tror dette bildet vil endre seg dess nærmere sommeren vi kommer.

Han er megler for en av de meget få hytteeiendommene i Tvedestrand som ligger ute for salg nå. Det er et eldre hus i Furøysund. Prisantydningen er 6,5 millioner kroner, og eiendommen har vært avertert i to år.

- Det har vært mange interessenter, og det har kommet inn bud, men selger har god tid, og ønsker ikke å selge dersom de ikke får det de mener eiendommen er verdt, sier Øygarden.

Han mener prisene fortsatt er høyest i Blindleia.

Snarere tvert i mot

På Vestre Sandøya, der Hagefjorden møter Sandøyfjorden, er det nettopp lagt ut en annen fritidseiendom. Det er ei modernisert hytte fra 70-tallet, med egen brygge. Prisantydning er 4.690.000 kroner.

- Jeg forventer at denne skal gå greit å selge, med de kvalitetene, sier megler Leif Chr. de Presno i Privatmegleren.

Heller ikke de Presno kjenner seg helt igjen i Jølstad sin tese om Blindleia. Tvert i mot synes de Presno markedet for sjøeiendommer aldri har tatt seg helt opp etter finanskrisen.

- Antall kjøpere har sunket i takt med volumet som legges ut for salg, sier han.

Boplikt

Like bortenfor, i innseilingen til Sandøykilen, er det nettopp lagt ut en praktbolig for salg. Prisantydning er 7,9 millioner kroner.

Megler Peder Steen i DNB Eiendom tror eiendommen vil være lett å selge. At den har boplikt, spiller selvsagt inn, sier han.

- Men det at den har anneks, er et pluss i så måte.

Boplikten innebærer at det må bo folk på eiendommen hele året, og at de må være registrert i folkeregisteret med fast bostedsadresse der. Hvis eiendommen har anneks, kan kravet til boplikt dermed oppfylles når en av enhetene er leid ut.

Steen har for øvrig heller ikke merket noe til at Tvedestrandsområdet har blitt mer populært.

- Sånt er vanskelig å måle, sier han.

Les også: Halv øy og utedo for 12 millioner