Mannskoret trekker seg fra Uke9

Tvedestrand mannskor tas bort fra programmet.