Etter en ny avstemningsrunde i admistrasjonsutvalget i dag, ble det klart at rådmannens innstilling om å fjerne John Johansen fra stillingen som rektor ved Tvedestrand skole, ikke gikk igjennom.

Norgesrekord?

- Jeg er lettet. Dette er muligens norgesrekord i oppsigelsestid, sier Johansen.

Tirsdag stemte tre av medlemmene for rådmannen Pål Frydenbergs innstilling om oppsigelse, to stemte mot og to stemte blankt.

I dag ble imidlertid resultatet et ganske annet: De to blanke stemmene ble omgjort til "imot" rådmannens innstilling.

Det betyr at tre personer i administrasjonsutvalget ville si rektor opp, mens fire ville at han skulle beholde jobben.

Dermed var Johansen bare oppsagt i ett døgn.

Beklager ikke

Det var rådmann Pål Frydenberg som innstillte på at Johansen burde sies opp på grunn av «mangelfull håndtering av oppgaver knyttet til spesialundervisning av elever i grunnskolen», i dag måtte rådmannen selv ringe til rektoren med beskjed om at Johansen fortsatt har jobb i Tvedestrand kommune.

- Fikk du  en beklagelse for å ha utsatt deg for dette?

- Nei, ikke i det hele tatt. Det eneste jeg fikk var beskjed fra rådmannen om at jeg vil motta en skriftelig advarsel, forteller Johansen.

Han har i dag vært i kontakt med sin advokat i Skolelederforbundet, Bjørn Eriksen. Hva som skjer videre er foreløpig uvisst, men Johansen tror ikke dette er over med det første.

- Dette er en saksbehandling som er fremmed i norsk arbeidsrett. Jeg har ikke vært borti ligende saker, sier Eriksen om hvordan prossesen har vært.

Stor interesse

Måten kommunen har håndtert denne saken, har skapt sterke reaksjoner, ikke bare blant lærere og foreldreutvalg. Også media har vist stor interesse.

Johansen forteller at medier som Agderposten og Kommunal Rapport nå ønsker intervju angående den spesielle saken.

LES OGSÅ: Avgjørelsen holdes hemmelig.

LES OGSÅ: Rektor ble avskjediget tirsdag - konflikten kan ende i rettssak