Anni (26) tidlig glad i Tvedestrand

Av

Det var yndlingstanten, Mary Anne Tallaksen, som lagde de gode minnene i byen for Anni.