Regionalisering i NAV 6K/4K kontra 7K

Av

Styringsgruppa har innstilt på en vertskommunemodell med 7 kommuner (Arendal, Froland, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Vegårshei og Risør) med Arendal som vertskommune.

Artikkeltags