- Jeg liker å hjelpe andre til å utfordre seg selv

Michelle Kjebekk (16) liker jobben som trener i turngruppa.