Fryktet et innbrudd som ikke skjedde

I mange tilfeller er publikum til god hjelp for politiet, andre ganger frykter de ting som faktisk ikke skjer.