Siste dag for legen etter 17 år på Tjenna

Mange vil savne Dr. Christel Günther Nanz (67), som nå går over i pensjonistenes rekker.