Ingen ville ta kvelden etter hopptrening

Av

- Foreldrene måtte mase på ungene får å få dem med hjem, forteller Goggen Solfjeld i TT&IF.