Trangt for pumpehus i klem

Dette ser ikke ut til å ga helt som planlagt.