Fotgjengerfeltet står fremdeles under vann

Avdelingsdirektøren lovet at denne dammen skulle utbedres, men han må ha glemt det.