Gislefoss: - Jeg lar farevarselet stå

Overgangen fra snø til regn gjør at kjøreforholdene blir vanskelige.