- Klager på strømannskapene, nei? Jeg hadde kjempevondt av dem

Agder Buss-ledelsen klager ikke på strømannskapenes jobb.