Eldre mann i sneglefart fikk politiet på nakken

Trafikkfarlige situasjoner på grunn av et tempo langt under fartsgrensen.